PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy można zamontować nawiewniki na już istniejących oknach?

Istnieje możliwość zamontowania nawiewników na już istniejących oknach. W tym celu należy wykonać specjalne otwory. Najlepiej skontaktować się z producentem lub dystrybutorem okien, ponieważ montażu powinna dokonać osoba przeszkolona przez dostawcę nawiewników.

Czy można zamontować nawiewniki na oknach, które posiadają rolety zewnętrzne?

Rolety zewnętrzne nie są przeszkodą do zamontowania nawiewników okiennych. Jedyna różnica to okap zewnętrzny. Ze względu na brak miejsca okap standardowy powinien być zastąpiony specjalnym okapem płaskim pod roletę.

Czy nawiewniki można montować w kuchni, gdzie znajduje się kuchenka gazowa?

Jeżeli kuchnia wyposażona jest w urządzenie gazowe pobierające powietrze z pomieszczenia (np. kotły gazowe jedno i dwu-funkcyjne, termy, przepływowe podgrzewacze wody, itp.), wówczas powinien zostać zamontowany nawiewnik o stałym przepływie powietrza. Jeżeli mamy do czynienia z kuchnią wyposażoną w kuchnię gazową, nie ma przeciwwskazań do zamontowania nawiewnika higrosterowanego.

Czy w łazience i kuchni powinny być zamontowane nawiewniki?

Jeśli liczba nawiewników zamontowanych w pokojach jest niewystarczająca należy dodatkowy nawiewnik zamontować w kuchni. Łazienka powinna być wentylowana pośrednio przez powietrze dostarczane przez nawiewniki z pokoi i ewentualnie kuchni, które następnie przedostaje się przez mieszkanie do kratek wentylacyjnych. Nie powinno się montować nawiewnika na oknie łazienkowym, ponieważ spowoduje to duże wychłodzenie pomieszczenia, nastąpi zwiększenie ryzyka rozwoju pleśni i grzyba, poza tym strumień zimnego powietrza zewnętrznego będzie nieprzyjemny dla użytkowników.

Czy wycięcie uszczelki zapewni dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza?

Wycięcie uszczelki sprawia, że przez powstały otwór powietrze przedostaje się do wnętrza pomieszczenia. Użytkownik nie ma możliwości regulowania ilości nawiewanego powietrza, która, np. w przypadku silnego podmuchu wiatru, zwiększa się kilkukrotnie.

Dlaczego w pomieszczeniu pojawia się grzyb?

Istnieje kilka przyczyn powstawania pleśni i grzyba w pomieszczeniach. Najważniejszym problemem jest nie sprawna wentylacja, tzn. nieprawidłowa drożność pionów wentylacyjnych oraz brak doprowadzenia odpowiedniej ilości powietrza z zewnątrz. Jednym ze sposobów Należy również zwrócić uwagę na wilgotność panującą w pomieszczeniu oraz odpowiednie ogrzewanie mieszkania.

Dlaczego zimą na oknach pojawia się woda?

W okresie zimowym użytkownicy mieszkań ze względu na niską temperaturę powietrza na zewnątrz ograniczają wietrzenie pomieszczeń, a więc nie jest doprowadzane powietrze zewnętrzne i następuje wzrost wilgotności wewnątrz pomieszczenia. Niska temperatura powierzchni szyby oraz duża wilgotność powietrza powoduje, że po przekroczeniu punktu rosy następuje wykroplenie wody na szybie. Skutecznym sposobem na doprowadzenie niezbędnej ilości powietrza jest montaż nawiewników okiennych.

Jak nowe szczelne okna wpływają na wentylację mieszkania?

Produkowane obecnie okna, zarówno z PVC, jak i drewniane charakteryzują się dużą czelnością. Jest to zaleta pod względem oszczędności w ogrzewaniu, ale jednocześnie okna stają się barierą dla powietrza zewnętrznego, które jest niezbędne do zapewnienia wentylacji mieszkania. Brak doprowadzenia powietrza wpływa na samopoczucie mieszkańców oraz może doprowadzić do zwiększenia wilgoci w pomieszczeniu oraz powstania pleśni. Skutecznym sposobem przeciwdziałania powstaniu grzyba jest zamontowanie nawiewników okiennych, które doprowadzają odpowiednią ilość powietrza oraz ograniczają straty ciepła powstałe podczas stałego otwierania okien.

Jaka powinna być wilgotność w mieszkaniu?

Dla zapewnienia komfortu i zdrowia użytkowników wilgotność w mieszkaniu powinna się zawierać w przedziale 40-60%. Wilgotność poniżej 40% sprawia, że powietrze jest suche, powoduje to uczucie suchości w ustach i nosie, natomiast wilgotność powyżej 60% stwarza sprzyjające warunki do rozwoju bakterii i pleśni oraz jest odczuwana przez użytkowników jako "duszność" i "parność" wpływająca negatywnie na ich samopoczucie.

W której części okna powinien być zamontowany nawiewnik?

Nawiewniki okienne montowane są w górnej części okna, na skrzydle lub w ościeżnicy. Jeśli na oknie nie ma miejsca na nawiewnik można zastosować nawiewnik ścienny, który również doprowadzi powietrze zewnętrzne niezbędne do skutecznej wentylacji mieszkania.

Czy rolety wewnętrzne mogą utrudnić montaż nawiewników okiennych ?

Rolety wewnętrzne w zależności od rodzaju (zakrywające górną część skrzydła okiennego) mogą utrudnić montaż nawiewników okiennych, jednak nasi montażyści posiadają odpowiednią wiedzę oraz narzędzia aby w sposób profesjonalny i fachowe zdemontować i ponownie zamontować roletę pozwalając na jednoczesną radość z zamontowanego nawiewnika i działającej rolety wewnętrznej.

W jakich kolorach dostępne a nawiewniki okienne ?

Nawiewniki dostępne są we wszystkich możliwych kolorach. Od kolorów najbardziej standardowych (biały, jasny, ciemny brąz, antracyt) po kolory niestandardowe jak np.: pudrowy róż. Firma NAWIEWNIKI SZCZECIN jest w stanie zaspokoić potrzeby wszystkich klientów.